Dyddiadau Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanengan 2019 – 2020

imageDyddiad: (Nos Fercher oni nodir yn wahanol)

2019

Mehefin 12fed
Gorffennaf 17eg
Medi 11eg
Hydref 9fed
Tachwedd 13eg
Rhagfyr 11eg

2020

Ionawr 8fed
Chwefror 12fed
Mawrth 11eg
Ebrill 8fed
Mai 13eg (Cyfarfod Blynyddol)

NEGES PWYSIG:

GOHIRIWYD CYFARFOD BLYNYDDOL A MISOL Y CYNGOR a oedd i’w gynnal nos Fercher, Mai 13eg, 2020 yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan oherwydd argyfwng presennol y Coronafirws.