homess1

 

CYNGOR CYMUNED LLANENGAN
SEDD WAG ACHLYSUROL - WARD ABERSOCH

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Abersoch ar Gyngor Cymuned Llanengan.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ddydd Gwener,
4 Rhagfyr, 2020.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Y Cyngor

Rhestr o Gynghorwyr Cyngor Cymuned Llanengan

 

Enw: John Gwilym Jones
Cyfeiriad: Ceiriad, Cilan, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7DB
Ffôn: (01758) 712169 Symudol: 0796 922 3979


Enw: Owi Lloyd-Jones
Cyfeiriad: Wenallt, Aber-soch, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7DR
Ffôn: (01758) 712203; Symudol: 0781 492 8160


Enw: Dylan Llwyd
Cyfeiriad: Tŷ Llwyd, Ffynnon Fyw, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7RS
Ffôn: (01758) 741126; Symudol: 0797 635 5380


Enw: O. Hefin Roberts
Cyfeiriad: Y.H., Lleifior, Llanengan, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LD
Ffôn: (01758) 710063; Symudol: 0779 259 5987 (Cadeirydd 2019 – 2020)


Enw:
William B. Williams
Cyfeiriad: New House, Lôn Traeth, Aber-soch, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7DS
Ffôn: (01758) 712410garej / 712794 – tŷ; Symudol: 0778 076 4113 (Jane, ei wraig)

 

Enw: Angharad Correia-Martins
Cyfeiriad: 1 Teras Penrhyn, Bwlchtocyn, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7BY
Ffôn Symudol: 0787 583 0665

 

Enw: Edward O. Griffith
Cyfeiriad: Bodwi, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LN
Ffôn: (01758) 713631; Symudol: 0789 126 7458


Enw: Wyn Griffiths
Cyfeiriad: Bodlondeb, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7RN
Ffôn: (01758) 740629; Symudol: 0796 932 6079


Enw: Alun Jones
Cyfeiriad: Ty’n Mynydd, Saethon, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7PS
Ffôn: (01758) 740439; Symudol: 0743 258 8798


Enw: Catherine Ll. Morris
Cyfeiriad: Rhydolion, Llangian, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LR
Ffôn: (01758) 712342; Symudol: 0789 046 0788

Enw: Ian G. Evans
Cyfeiriad: Fferm Dwylan, Llanengan, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7DA
Ffôn: (01758) 712149 (Is-gadeirydd 2019 – 2020)


Enw: Robert Morris Jones
Cyfeiriad: Penmorfa, Llanengan, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LG
Ffôn: (01758) 712723; Symudol: 0780 215 0380


Enw: Erfyl Wyn Roberts
Cyfeiriad: Crud yr Ewyn, Sarn Bach, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7BG
Ffôn: (01758) 712747; Symudol: 0790 979 2387


Enw: Einir Wyn
Cyfeiriad: Fferm Cae Du, Aber-soch, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7HT
Ffôn: (01758) 712434; Symudol: 0774 624 4821
E-bost: clerc@cyngorcymunedllanengan.cymru

 

 

Aelodau Cyngor Gwynedd

 

Enw: Cyng. Dewi Wyn Roberts
Cyfeiriad: Cesail y Coed, Llanengan, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LH
Ffôn: (01758) 713893; Symudol: 0779 679 7062
E-bost: cynghorydd.dewiwynroberts@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Cyng. John Brynmor Hughes
Cyfeiriad: The Sun Inn, Llanengan, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LG
Ffôn: (01758) 712660 Symudol: 0790 992 2571
E-bost: cynghorydd.johnhughes@gwynedd.llyw.cymru