Y Cyngor

Yr ydych yma: Y Cyngor

Rhestr o Gynghorwyr Cyngor Cymuned Llanengan

Enw: John Gwilym Jones
Ffôn: (01758) 712169 Symudol: 0796 922 3979

Enw: Owi Lloyd-Jones
Ffôn: (01758) 712203; Symudol: 0781 492 8160

Enw: Angharad Correia-Martins
Ffôn Symudol: 0787 583 0665

Enw: William B. Williams
Ffôn: (01758) 712410 – garej / 712794 – tŷ; Symudol: 0792 728 0552

Enw: Eifiona Wood
Symudol: 0779 881 0465
E-bost: eifiona.wood@gmail.com

Enw: Edward O. Griffith (Cadeirydd 2022 – 2023)
Ffôn: (01758) 713631; Symudol: 0789 126 7458

Enw: Catherine Ll. Morris (Is-Gadeirydd 2022 – 2023)
Ffôn: (01758) 712342; Symudol: 0789 046 0788

Enw: Alun Jones
Ffôn: (01758) 740439; Symudol: 0743 258 8798

Enw: Ian G. Evans
Ffôn: (01758) 712149 

Enw: Peredur Jones

Enw: Robert Morris Jones
Ffôn: (01758) 712723; Symudol: 0780 215 0380

Enw: Erfyl Wyn Roberts
Ffôn: (01758) 712747; Symudol: 0790 979 2387

Enw: O. Hefin Roberts
Ffôn: (01758) 710063; Symudol: 0779 259 5987 

Enw: Einir Wyn
Ffôn: (01758) 712434
E-bost: clerc@cyngorcymunedllanengan.cymru

Aelodau Cyngor Gwynedd

Enw: Cyng. John B. Hughes
Cyfeiriad: Tegfan Bach, Lôn Gwydryn, Aber-soch, PWLLHELI, LL53 7AE
Rhif ffôn: (01758) 713959
Symudol:
0790 992 2571
E-bost:
Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Cyng. Angela Russell
Cyfeiriad: Brig-y-Don, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7NU
Ffôn: (01758) 740555 Symudol: 0778 955 4507
E-bost: cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru