Y Cyngor

Yr ydych yma: Y Cyngor

Rhestr o Gynghorwyr Cyngor Cymuned Llanengan

Enw: John Gwilym Jones
Ffôn: (01758) 712169 Symudol: 0796 922 3979

Enw: Owi Lloyd-Jones
Ffôn: (01758) 712203; Symudol: 0781 492 8160

Enw: Carys Hughes
Symudol: 0783 328 8440

Enw: O. Hefin Roberts
Ffôn: (01758) 710063; Symudol: 0779 259 5987 

Enw: William B. Williams
Ffôn: (01758) 712410 – garej / 712794 – tŷ; Symudol: 0792 728 0552

 Enw: Angharad Correia-Martins
Ffôn Symudol: 0787 583 0665

Enw: Edward O. Griffith (Is-Gadeirydd 2021 – 2022)
Ffôn: (01758) 713631; Symudol: 0789 126 7458

Enw: Wyn Griffiths
Ffôn: (01758) 740629; Symudol: 0796 932 6079

Enw: Alun Jones
Ffôn: (01758) 740439; Symudol: 0743 258 8798

Enw: Catherine Ll. Morris
Ffôn: (01758) 712342; Symudol: 0789 046 0788

Enw: Ian G. Evans (Cadeirydd 2021 – 2022)
Ffôn: (01758) 712149 

Enw: Robert Morris Jones
Ffôn: (01758) 712723; Symudol: 0780 215 0380

Enw: Erfyl Wyn Roberts
Ffôn: (01758) 712747; Symudol: 0790 979 2387

Enw: Einir Wyn
Ffôn: (01758) 712434
E-bost: clerc@cyngorcymunedllanengan.cymru

Aelodau Cyngor Gwynedd

Enw: Cyng. Dewi Wyn Roberts
Cyfeiriad: Cesail y Coed, Llanengan, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LH
Ffôn: (01758) 713893; Symudol: 0779 679 7062
E-bost: cynghorydd.dewiwynroberts@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Cyng. John B. Hughes
Cyfeiriad: Tegfan Bach, Lôn Gwydryn, Aber-soch, PWLLHELI, LL53 7AE
Rhif ffôn: 713959
E-bost:
Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru