Dyddiadau Cyfarfodydd

Yr ydych yma: Y Cyngor > Dyddiadau Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanengan 2021 – 2022

Dyddiad: (Nos Fercher oni nodir yn wahanol)

2021

Mehefin 9fed
Gorffennaf 14eg
Medi 8fed
Hydref 13eg
Tachwedd 10fed
Rhagfyr 8fed

2022

Ionawr 12fed
Chwefror 9fed
Mawrth 9fed
Ebrill 13eg
Mai 11eg (Cyfarfod Blynyddol)

Golygfa o Ynys yn y Môr - Abersoch