Dyddiadau Cyfarfodydd

Yr ydych yma: Y Cyngor > Dyddiadau Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanengan 2024 – 2025

Dyddiad: (Nos Fercher oni nodir yn wahanol)

2024

Mehefin 12fed
Gorffennaf 10fed
Medi 11eg
Hydref 9fed
Tachwedd 13eg
Rhagfyr 11eg

2025

Ionawr 8fed
Chwefror 12fed
Mawrth 12fed
Ebrill 9fed
Mai 14eg (Cyfarfod Blynyddol)

Golygfa o Ynys yn y Môr - Abersoch