Dyddiadau Cyfarfodydd

Yr ydych yma: Y Cyngor > Dyddiadau Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanengan 2023 – 2024

Dyddiad: (Nos Fercher oni nodir yn wahanol)

2023

Mehefin 14eg
Gorffennaf 12fed
Medi 13eg
Hydref 11eg
Tachwedd 8fed
Rhagfyr 13eg

2024

Ionawr 10fed
Chwefror 14eg
Mawrth 13eg
Ebrill 10fed
Mai 8fed (Cyfarfod Blynyddol)

Golygfa o Ynys yn y Môr - Abersoch