Services

You are here: Services

Translation coming soon...

Ysgolion y Gymuned

Ysgol Aber-soch, Lôn Gwydryn, Aber-soch, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7EA
Pennaeth Mewn Gofal: Mrs. Linda A. Jones, B.Add.
Rhif Ffôn: (01758) 712764
E-bost: pennaeth@abersoch.gwynedd.llyw.cymru

Cynhelir Cylch Meithrin a Ti a Fi yn yr ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener

Ysgol Foel Gron, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7RN
Pennaeth: Mrs. Kelly Jones
Rhif Ffôn: (01758) 740567
E-bost: pennaeth@foelgron.gwynedd.llyw.cymru

Ysgol Sarn Bach, Sarn Bach, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LF
Pennaeth: Mrs. Nina Williams
Rhif Ffôn: (01758) 712714
E-bost: NinaWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Aber-soch

Swyddfa’r Post, Fferyllfa, Gorsaf Dân, Gwylwyr y Glannau, Bâd Achub, Modurdy T & G Williams, Modurdy Glanafon
Addoldai – Capel yr Annibynwyr, Capel y Graig (MC)
Neuadd y Pentref – Ysgrifennydd: Mr. Gwynfor Williams, Brynafon, Aber-soch;
Ffôn: (01758) 712605

Llanengan

Canolfan Gymdeithasol – Ysgrifenydd: John Elfyn Gruffydd, Hen Dy, Llangian, PWLLHELI, Gwynedd. LL53 7LN
Ffôn: (01758) 713534/0777 576 2936; E-bost: John.elfyn@btinternet.com

Llangïan

Siop

Mynytho

Swyddfa’r Post
Neuadd – Glyn Owen, Rhos Newydd, Mynytho; Ffôn: (01758) 740811

Addoldai Eraill yn y Gymuned

Bwlchtocyn – Capel yr Annibynwyr
Llanengan – Eglwys Sant Engan
Llangian – Capel Smyrna (MC), Eglwys Sant Cïan

Dolenni

Cymdeithasau